Community DOG

We kunnen veel van honden leren

De vriendschap van een hond is onvoorwaardelijk, en dat heeft een positieve uitwerking op de mens. Een hond oordeelt niet, laat je in je waarde en leeft in het nu. Bij een hond kan je helemaal jezelf zijn, en dat is precies waar veel mensen in de wijk behoefte aan hebben. Met Community DOG zetten we wijkbewoners met honden in hun kracht, door ze te koppelen aan ervaren hondengedragsdeskundigen en ervaringsdeskundigen uit de wijk. Dit kunnen ex-gedetineerden of daklozen zijn, of bijvoorbeeld jongeren uit de jeugdopvang.

dutchcelldogs goedgekeurd tbs 1027 verkleind
missie visie dutch cell dogs

Een krachtig programma

Iedereen met een hond is welkom in het programma, ongeacht de leeftijd en ervaring van de hond. In ons positieve trainingsprogramma zetten we mensen in hun kracht, door vooral te benoemen wat goed gaat en waar nodig te helpen bij verbeterpunten. Vervolgens leren mensen om dit zelf toe te passen op hun hond.

We stimuleren het overdragen van kennis, zodat je weet wat je hond nodig heeft op fysiek, mentaal en gedragsmatig gebied. Zo word je een goede hondeneigenaar en loop je veiliger met je hond door de wijk, wat fijn is voor jezelf én je buren. Daarnaast leer je alles over voeding, verzorging van lijf en vacht en beweging. Dat laatste zorgt ervoor dat je meer beweegt en er vaker samen op uit gaat.

Onze trainingen zijn gericht op duurzame begeleiding van mens en dier, zodat we echt bijdragen aan verbinding tussen bewoners en hulpverleners in de wijk. Door langdurig met elkaar bezig te zijn, behalen we onze trainingsdoelen en ontstaan er vaste ontmoetingsmomenten.

Onze expertise

Community DOG is een initiatief van Dutch Cell Dogs, een stichting met ruim twaalf jaar ervaring in het trainen van asielhonden binnen verschillende justitiële inrichtingen. We zijn actief in jeugddetentie, tbs, ggz en reguliere penitentiaire instellingen (voor man en vrouw). Ons team weet door haar kennis en ervaring hoe je moet omgaan met verschillende mensen en honden, en hoe je met een professionele werkmethode het beste uit iemand haalt.