Partners

dutchcelldogs goedgekeurd tbs 1027 verkleind

Samenwerking met

verschillende

partijen

Wijkagent: deze kent de mensen in de wijk goed, weet wie geschikt is voor deelname en kan vooraf eventuele interesse peilen. Het is van belang dat de wijkagent weet wanneer Community DOG aanwezig is. Ook kan hij zelf aanwezig zijn tijdens de lessen, voor extra contactmomenten met de wijkbewoners.

Wijkcentrum: een locatie om de training te geven, waar ook sanitair aanwezig is. Daarnaast weten medewerkers van een wijkcentrum vaak wie er in de wijk zijn, en wie geschikt is voor deelname.

Hulpverleners: zij weten vaak goed voor welke bewoners in de wijk de training een toegevoegde waarde is. Ook kunnen zij tijdens de trainingen op een ongedwongen manier contact hebben met hun doelgroep.