Impact

Impact

Ondanks dat we met dit project geen winstoogmerk hebben, willen we wél positieve impact maken op de maatschappij en de samenleving.

Samen met onze partners werken we aan onze impactdoelstellingen, waaronder:

X aantal deelnemers per jaar per wijk
Langdurige deelname van de deelnemers

Binnen een jaar per wijk een ervaringsdeskundige opgeleid

Met onze partners bepalen wij in overleg welke doelstellingen van belang zijn, en wat eventueel goede toevoegingen zijn. In ruil vragen wij een bijdrage aan het programma, financieel of materieel. Alle doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van het welzijn van mens en dier.