Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen

Naast een ervaren instructeur van Community DOG is er ook altijd een ervaringsdeskundige betrokken bij de trainingen. Deze ervaringsdeskundige heeft vaak een bijzonder levensverhaal, waarin bijvoorbeeld dakloosheid, ernstige verslaving, jeugdopvang of detentie een rol spelen. Community DOG wil juist in de wijken aanwezig zijn waar mensen meer risico lopen om in vergelijkbare situaties terecht te komen. Wij willen perspectief bieden en leren dat mensen goed zijn zoals ze zijn, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Door ervaringsdeskundigen te betrekken bij het project, creëren we werkgelegenheid en bouwen we tegelijkertijd een brug tussen deze twee groepen.

De ervaringsdeskundigen worden opgeleid door de stichting, en bestaat uit theorie en praktijk. Dit gebeurt tijdens de trainingen in de wijk. Bij de pilot zijn twee ervaren instructeurs aanwezig om de ervaringsdeskundige alle ruimte te bieden om veilig te leren.

Lijkt het je wat om als ervaringsdeskundige en instructeur aan de slag te gaan?

tamas pap qdt8f7tcle0 unsplash